کتاب
15 آذر 1393 | بازدید: 6425

اعتراض نیروی کار در اروپا

نوشته: عباس فرد

همان‌طور که حدود یک‌سال و نیم پیش در ابتدای کتاب «موتسارت، پیش‌درآمدی برانقلاب» تحت عنوان «سه نکته‌ی توضیحی از ویراستار» یادآور شدم، این کتاب قبل از «موتسارت،...» توسط دوست بسیار مهربان و عزیزم کا. الف ترجمه‌ی گفتاری شده بود و آماده‌ی تبدیل به‌نوشتار و ویرایش بود. طولانی شدن کاری که من می‌بایست انجام می‌دادم، به‌غیر از دیگر مشکلات معیشتی‌ و اجتماعی و سیاسی، ناشی از بیماری نیز بود که توان ناچیزم را به‌شدت کاهش داد.

به‌هرروی، اینک کتاب «اعتراض نیروی‌کار در اروپا از 1848 تا 1939» در اختیار ‌خواننده‌ی علاقمند و محقق است.

دانلود کتاب اعتراض نیروی کار در اروپا