کتاب
09 فروردين 1399 | بازدید: 2436

کتاب سرمایه‌داری و نسل‌کشی ساختاری

نوشته: پویان فرد

 هم‌اکنون که این کتاب منتشر می‌شود، چیزی حدود 27 هزار نفر جان خود را به‌‌دلیل بیماریِ ناشی از ویروس کرونا از دست داده‌اند، درصورتی‌که روزانه در جهان 22 هزار کودک زیر 5 سال به‌دلیل گرسنگی و بیماری‌های قابل پیش‌گیری جان خود را از دست می‌دهند. واقعیتی که ناشی از ویروس نظام‌ سرمایه‌داری، ویروس سود، ویروس بازارآزاد، ویروس نئولیبرالیسم و تمامی ویروس‌های وضعیت موجود جهانی است.

دانلود کتاب