کارگاه هنر و ادبیات کارگری
06 دی 1396 | بازدید: 3987

نام مرا تمام جهان می‌داند: کارگرم

نوشته: آذر

کاری از کارگاه هنر و ادبیات کارگری14358-man-looking-at-earth-from-space-1366x768-fantasy-wallpaper

کلام: آذر

متن: هیچ کس و همه کس

موسیقی و تنظیم: رامین