بررسی نظری - سیاسی
12 دی 1398 | بازدید: 822

نکاتی درباره‌ی خیزش عصیانی آبان 98 و بحث‌های پیرامونی و حاشیه‌ای آن

نوشته: عباس فرد

تبادل و تولید و بازتولید دست‌آوردهایی با ادعای نوینْ آن‌جایی آغاز می‌شود و ‌مدنیت و فرهنگ نوین انقلابی‌ـ‌انسانی شکل‌گیری خویش را آغاز می‌کند که طرفین رابطه [گرچه مقدمتاً با فعلیت بعضاً تعیین‌کننده‌ی مدعیان داشتن دست‌آوردهای نوین] بتوانند از پوسته‌ی جان‌سختِ مناسبات اجتماعی، عادات و باورهایِ خودبیگانه‌کننده‌ و نیز معیارها و ارزش‌های طبقاتی‌ـ‌بورژوایی گذر کنند و در پس این مغاکِ افسادی و تباه‌کننده به‌جان‌مایه انسانیِ محبوس در پس این مناسبات دست یابند و پیوندی رفیقانه، انسانی و انقلابی برقرار کنند.

 

نکاتی درباره‌ی خیزش عصیانی آبان 98

  و بحث‌های پیرامونی و حاشیه‌ای آن

 

برای دانلود مقاله اینجا  کلیک کنید

 

دانلود