rss feed

25 اسفند 1396 | بازدید: 516

دستمزدهای پایین‌تر از خط فقر تحقیر آدمیت است

نوشته: رضارخشان - فریدون نیکوفرد

در حالی‌که مذاکرات در کمیته‌ی دستمزد جهت تعیین میزان افزایش سالیانه حقوق کارگران، هم‌چنان ادامه دارد و هنوز توافقی هم حاصل نشده است، لازمست مطالبی را عنوان نماییم. اول این‌که، کارگران فاقد تشکل‌های مستقل کارگری هستند و قطعاً نمایندگانی که از طرف طبقه کارگر در ایران در کمیته‌ی دستمزد حضور دارند (منظور خانه کارگر و شورای اسلامی کار می‌باشد) به‌علت ساختار غیرمستقل خود به‌هیچ عنوان نماینده واقعی طبقه کارگر نیستند.

این‌ها علی‌رغم نق‌هایی که در مجامع عمومی و رسانه‌ها در مورد پایین بودن حقوق کارگر می‌زنند، البته بیش‌تر عوام‌فریبی است و درنهایت زیر مصوبه وزارت کار که همیشه تحمیل فقر و گرسنگی بر زحمت‌کشان است را امضا می‌کنند. دوم این‌که، درحالی‌که دولتیان برای خودشان حقوق‌های نجومی و چند ده میلیونی صادر می کنند، زمانی‌که به‌حقوق کارگر بیچاره می‌رسند با ذربین موشکافی کرده و مو را از ماست بیرون می‌کشند. به‌قول معروف، برای خودشان حاتم‌بخشی می‌کنند و برای ما اسکروج بازی درمی‌آورند.

نکته سوم این‌که، در کشوری که تورم روزانه درحال افزایش است، حتا اگر حقوق کارگر را بیش از پنجاه درصد هم افزایش دهند، از آن سو دولت با ایجاد تورم زیاد، دولت دوباره آن را پس می‌گیرد. این شیوه درین سال‌ها همیشه در جریان بوده است و تکرار شده است. لذا بهترین راه این است که نشست کمیته‌ی دستمزد هرسه ماه یک‌بار به‌بررسی حقوق کارگران بپردازد. چهارم این‌که، بانک مرکزی که ارگان دولتی است، نباید به‌عنوان تنها مرجع جهت تعیین نرخ تورم سالیانه باشد، و باید از سایر نهادهای مستقل هم استفاده شود.

در آخر این‌که، ما از کل پروسه بدبین و ناامید هستیم و درنهایت شاهد خواهیم بود که هم وزارت کار وهم خانه کارگر، دست در دست هم، با افزایش حداقلی، به‌فقر و گرسنگی روزافزون جامعه کارگری دامن خواهند زد. این روندی بوده است که درین سال‌ها مرتب تکرار شده است. جواب هم یک چیز است، بودجه نداریم و دولت نمی‌تواند و غیره. این در حالی است که اگر نصف کل اختلاس‌هایی که در مملکت صورت می‌گیرد را بین همه تقسیم نمایند، فقر و بیکاری و گرسنگی از بین می‌رود. این حقیقتی غیرقابل انکار است.

 

زنده باد عدالت، صلح و آزادی

 

رضارخشان

فریدون نیکوفرد

25/12/1396

یادداشت‌ها

خاطرات یک دوست- قسمت یکم

 

دوست عزیزم!

تعجب نکن، در این مرحله از زندگی و این کم و کیفی که توانستم از زندگی بیاموزم، و درک روشن و یا حتی نیمه‌روشنی از آن داشته باشم، بی‌تعارف تو عزیز منی!

ادامه مطلب...

ارعاب و خشونت محصول نظام سرمایه‌داری است

ما معتقدیم کسی‌که دست به‌خشونت می‌برد، می‌ترسد. کسانی‌که در این دوره متوسل به‌اسلحه می‌شوند نه تنها مشروعیتی ندارند، بلكه مخالف آزادی و رسیدن زحمت‌كشان به‌حقوق خود [نیز] هستند. تفنگ در دستان سركوب‌گران است و زحمت‌كشان سلاح‌شان در كارهای جمعی و به‌طور مشخص اعتصاب و کارهای مدنی است. ادامه مطلب...

[پیش‌نهادی] به‌رضا رخشان:

درباره مبارزات کارگران هفت‌تپه پیش از این همه ما از لنین یاد گرفتیم که مبارزات کارگری در سه مرحله‌ی آگاهی تکوین و انکشاف می‌یابد:

ادامه مطلب...

دستمزدهای پایین‌تر از خط فقر تحقیر آدمیت است

در حالی‌که مذاکرات در کمیته‌ی دستمزد جهت تعیین میزان افزایش سالیانه حقوق کارگران، هم‌چنان ادامه دارد و هنوز توافقی هم حاصل نشده است، لازمست مطالبی را عنوان نماییم. اول این‌که، کارگران فاقد تشکل‌های مستقل کارگری هستند و قطعاً نمایندگانی که از طرف طبقه کارگر در ایران در کمیته‌ی دستمزد حضور دارند (منظور خانه کارگر و شورای اسلامی کار می‌باشد) به‌علت ساختار غیرمستقل خود به‌هیچ عنوان نماینده واقعی طبقه کارگر نیستند.

ادامه مطلب...

متأسفانه آقای ربیعی ماند

 

امروز جلسه‌ی استیضاح وزیرکار در مجلس برگذار شد که متأسفانه این استیضاح به‌جایی نرسید و سرانجام آقای ربیعی با اختلاف دو رأی هم‌چنان درین وزارتخانه ماند. وقتی عمل‌کرد پنج‌ساله‌ی آقای ربیعی را بررسی می‌کنیم، فقط می‌توانیم از کلماتی نظیر فاجعه و هولناک استفاده کنیم. مانند فاجعه کشتی سانچی و سقوط هواپیمای تهران یاسوج که هم کشتی سانچی وهم هواپیمای مسافربری جز زیرمجموعه‌های وزارت کار بودند. من نمی‌دانم درین مملکت چقدر باید ازین دست اتفاقات ناگوار بیافتد تا ببینیم مسئول مربوطه استعفا دهد ویا بر کنار گردد؟

ادامه مطلب...

* مبارزات کارگری در ایران:

* ترجمه:


* گروندریسه

کالاها همه پول گذرا هستند. پول، کالای ماندنی است. هر چه تقسیم کار بیشتر شود، فراوردۀ بی واسطه، خاصیت میانجی بودن خود را در مبادلات بیشتر از دست می دهد. ضرورت یک وسیلۀ عام برای مبادله، وسیله ای مستقل از تولیدات خاص منفرد، بیشتر احساس میشود. وجود پول مستلزم تصور جدائی ارزش چیزها از جوهر مادی آنهاست.

* دست نوشته های اقتصادی و فلسفی

اگر محصول کار به کارگر تعلق نداشته باشد، اگر این محصول چون نیروئی بیگانه در برابر او قد علم میکند، فقط از آن جهت است که به آدم دیگری غیر از کارگر تعلق دارد. اگر فعالیت کارگر مایه عذاب و شکنجۀ اوست، پس باید برای دیگری منبع لذت و شادمانی زندگی اش باشد. نه خدا، نه طبیعت، بلکه فقط خود آدمی است که میتواند این نیروی بیگانه بر آدمی باشد.

* سرمایه (کاپیتال)

بمحض آنکه ابزار از آلتی در دست انسان مبدل به جزئی از یک دستگاه مکانیکى، مبدل به جزئی از یک ماشین شد، مکانیزم محرک نیز شکل مستقلی یافت که از قید محدودیت‌های نیروی انسانی بکلى آزاد بود. و همین که چنین شد، یک تک ماشین، که تا اینجا مورد بررسى ما بوده است، به مرتبۀ جزئى از اجزای یک سیستم تولید ماشینى سقوط کرد.

top